Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-3}{5} \right)\cdot \left( \dfrac{27}{-13} \right)

 2. 2 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{21}{14}\cdot \left( \dfrac{13}{-2} \right)

 3. 3 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  6,29\cdot 4,37

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-2,69} \right)\cdot \left( {-12,56} \right)\cdot 0,6

 5. 5 Izračunaj.1

  \dfrac{8}{14}\cdot \left( \dfrac{-16}{9} \right)\cdot 1,8

 6. 6 Izračunaj.1

  1,07\cdot \left( -\dfrac{7}{5} \right)

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -\dfrac{663}{13} \right)\cdot \left( \dfrac{-11}{17} \right)\cdot \dfrac{2}{3}\cdot \dfrac{4}{3}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{16}{13}\cdot \left( -\dfrac{52}{6} \right)\cdot \dfrac{27}{36}\cdot \left( \dfrac{4}{9} \right)

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -0,25 \right)\cdot \dfrac{20}{25}+\left( -\dfrac{12}{4} \right)\cdot 0,82

 10. 10 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  3\dfrac{4}{12}\cdot \left( -3,6 \right)-\left( -\dfrac{13}{17} \right)\cdot 1,7

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  3\dfrac{1}{4}\left( 0,75 \right)+\dfrac{5}{8}\left( 0,35 \right)+\dfrac{6}{25}\left( 1,25 \right)

 12. 12 Izračunaj.1

  1,28+\left( -3,9 \right)\cdot 8,2

Scroll Up