Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{3}{11}\cdot \dfrac{33}{17}

 2. 2 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{11}{3}\cdot \left( \dfrac{17}{-22} \right)

 3. 3 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  6,29\cdot 4,37

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-4,12} \right)\cdot 0,64\cdot 0,7

 5. 5 Izračunaj.1

  2,45\cdot \left( \dfrac{-4}{10} \right)

 6. 6 Izračunaj.1

  1,75\cdot \left( \dfrac{21}{-13} \right)

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -\dfrac{663}{13} \right)\cdot \left( \dfrac{-11}{17} \right)\cdot \dfrac{2}{3}\cdot \dfrac{4}{3}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-18}{14} \right)\cdot \dfrac{28}{24}\cdot \dfrac{72}{18}\cdot \left( -\dfrac{60}{16} \right)

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( 1,2 \right)+\dfrac{7}{8}\cdot \left( -3,25 \right)+\dfrac{2}{5}

 10. 10 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{12}+0,75\cdot \dfrac{3}{8}-\left( -1,25 \right)

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  3\dfrac{1}{4}\left( 0,75 \right)+\dfrac{5}{8}\left( 0,35 \right)+\dfrac{6}{25}\left( 1,25 \right)

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  4\dfrac{8}{9}\left( 0,36 \right)+2\dfrac{2}{3}\left( 0,52 \right)+1\dfrac{3}{8}\left( 0,64 \right)

Scroll Up