Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{13}\cdot \dfrac{8}{3}

 2. 2 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-51}{15} \right)\cdot \dfrac{7}{12}

 3. 3 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-11,32} \right)\cdot \left( {-0,48} \right)\cdot 4,23

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  3,42\cdot 7,34

 5. 5 Izračunaj.1

  2,45\cdot \left( \dfrac{-4}{10} \right)

 6. 6 Izračunaj.1

  \left( \dfrac{-4}{11} \right)\cdot 2,4

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{15}{21}\cdot \left( \dfrac{6}{8} \right)\cdot \left( -\dfrac{16}{4} \right)\cdot \dfrac{7}{5}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -\dfrac{35}{36} \right)\cdot \dfrac{9}{7}\cdot \left( \dfrac{39}{-12} \right)\cdot \dfrac{4}{3}

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  0,2-\left( -\dfrac{9}{10} \right)\cdot 2\dfrac{1}{7}+0,4

 10. 10 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{16}{18}\left( -0,25 \right)+\dfrac{22}{25}\left( -1,5 \right)

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{6}{7}\left( 0,42 \right)+2\dfrac{3}{7}\left( 0,49 \right)+\dfrac{20}{33}\left( 0,66 \right)

 12. 12 Izračunaj.1

  1,55\cdot 6,7+\left( -0,04 \right)

Scroll Up