Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{13}\cdot \dfrac{8}{3}

 2. 2 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-51}{15} \right)\cdot \dfrac{7}{12}

 3. 3 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-2,69} \right)\cdot \left( {-12,56} \right)\cdot 0,6

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  6,29\cdot 4,37

 5. 5 Izračunaj.1

  \dfrac{2}{20}\cdot 3,26

 6. 6 Izračunaj.1

  2,55\cdot \left( {-1,35} \right)\cdot \dfrac{4}{5}

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{28}{25}\cdot \left( -\dfrac{75}{4} \right)\cdot \left( -\dfrac{2}{21} \right)\cdot \dfrac{15}{12}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-18}{14} \right)\cdot \dfrac{28}{24}\cdot \dfrac{72}{18}\cdot \left( -\dfrac{60}{16} \right)

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -\dfrac{45}{6} \right)\cdot 1\dfrac{4}{9}-\left( -1,6 \right)\cdot 2,75

 10. 10 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( 1,2 \right)+\dfrac{7}{8}\cdot \left( -3,25 \right)+\dfrac{2}{5}

 11. 11 Izračunaj.1

  1,55\cdot 6,7+\left( -0,04 \right)

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  4\dfrac{8}{9}\left( 0,36 \right)+2\dfrac{2}{3}\left( 0,52 \right)+1\dfrac{3}{8}\left( 0,64 \right)

Scroll Up