Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{13}\cdot \dfrac{8}{3}

 2. 2 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-31}{9} \right)\cdot \dfrac{15}{7}

 3. 3 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-4,12} \right)\cdot 0,64\cdot 0,7

 4. 4 Izračunaj pa obeleži broj najpribližniji dobijenom rešenju.1

  \left( {-4,39} \right)\cdot 2,7

 5. 5 Izračunaj.1

  \left( \dfrac{17}{-21} \right)\cdot 0,4\cdot \dfrac{3}{7}

 6. 6 Izračunaj.1

  1,75\cdot \left( \dfrac{21}{-13} \right)

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -\dfrac{35}{36} \right)\cdot \dfrac{9}{7}\cdot \left( \dfrac{39}{-12} \right)\cdot \dfrac{4}{3}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{22}{30}\cdot \left( -\dfrac{10}{11} \right)\cdot \left( -\dfrac{33}{20} \right)\cdot \dfrac{58}{3}

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -\dfrac{45}{6} \right)\cdot 1\dfrac{4}{9}-\left( -1,6 \right)\cdot 2,75

 10. 10 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( -0,25 \right)\cdot \dfrac{20}{25}+\left( -\dfrac{12}{4} \right)\cdot 0,82

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  3\dfrac{1}{4}\left( 0,75 \right)+\dfrac{5}{8}\left( 0,35 \right)+\dfrac{6}{25}\left( 1,25 \right)

 12. 12 Izračunaj.1

  1,55\cdot 6,7+\left( -0,04 \right)

Scroll Up