Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje razlomaka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Obeleži razlomak kojim se može iskazati dati zbir.1

  \dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{4}{9}

 2. 2 Obeleži razlomak kojim se može iskazati dati zbir.1

  \dfrac{c}{d}+\dfrac{c}{d}+\dfrac{c}{d}

 3. 3 Obeleži razlomak kojim se može iskazati dati zbir.1

  \dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{6}

 4. 4 Uvećaj dati razlomak 5 puta pa obeleži tačno rešenje.1

  2\dfrac{2}{3}

 5. 5 Uvećaj dati razlomak 8 puta pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{11}

 6. 6 Uvećaj dati razlomak 12 puta pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{11}{4}

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{4}{9}\cdot \dfrac{7}{12}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{9}{15}\cdot \dfrac{3}{4}\cdot \dfrac{2}{3}

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{21}{22}\cdot \dfrac{2}{3}

 10. 10 Izračunaj na najlakši način pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{6}{15}\cdot 3\dfrac{1}{2}+\dfrac{8}{15}\cdot 3\dfrac{1}{2}

 11. 11 Izračunaj na najlakši način pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{6}{15}\cdot \dfrac{15}{13}\cdot \dfrac{13}{3}

 12. 12 Izračunaj na najlakši način pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1}{2}\cdot \dfrac{4}{5}+\dfrac{1}{2}\cdot \dfrac{3}{5}

Scroll Up