Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Množenje razlomaka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Obeleži razlomak kojim se može iskazati dati zbir.1

  \dfrac{6}{11}+\dfrac{6}{11}+\dfrac{6}{11}

 2. 2 Obeleži razlomak kojim se može iskazati dati zbir.1

  \dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{6}+\dfrac{2}{6}

 3. 3 Obeleži razlomak kojim se može iskazati dati zbir.1

  \dfrac{d}{e}+\dfrac{d}{e}+\dfrac{d}{e}+\dfrac{d}{e}+\dfrac{d}{e}

 4. 4 Uvećaj dati razlomak 5 puta pa obeleži tačno rešenje.1

  2\dfrac{2}{3}

 5. 5 Uvećaj dati razlomak 7 puta pa obeleži tačno rešenje.1

  2\dfrac{5}{8}

 6. 6 Uvećaj dati razlomak 11 puta pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{7}{3}

 7. 7 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{11}{13}\cdot \dfrac{3}{5}

 8. 8 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{3}{5}\cdot \dfrac{7}{13}\cdot \dfrac{1}{2}

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  1\dfrac{12}{21}\cdot \dfrac{5}{6}

 10. 10 Izračunaj na najlakši način pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{10}{11}\cdot \dfrac{5}{9}+\dfrac{6}{11}\cdot \dfrac{5}{9}

 11. 11 Izračunaj na najlakši način pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1}{2}\cdot \dfrac{4}{5}+\dfrac{1}{2}\cdot \dfrac{3}{5}

 12. 12 Izračunaj na najlakši način pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{6}{7}\cdot \dfrac{5}{8}+\dfrac{6}{7}\cdot \dfrac{3}{8}

Scroll Up