Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Nejednačine sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Reši datu nejednačinu pa obeleži slovo pod kojim je na slici predstavljeno rešenje nejednačine.1

  -5-x \; \textless -6

  nejednacine-sa-celim-brojevima-vezba-1-3
 2. 2 Reši datu nejednačinu pa obeleži slovo pod kojim je na slici predstavljeno rešenje nejednačine.1

  x-(-7) \geq 14

  nejednacine-sa-celim-brojevima-vezba-1-2
 3. 3 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -5-(9-x)\leq -37

 4. 4 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  22+(18+x)\geq 56

 5. 5 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -(11-x)-(-21)\geq 18

 6. 6 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  (-8+x)+19\geq -2

 7. 7 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  x:-3 \; \textless -8

 8. 8 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -30:x>-10

 9. 9 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -6x-3\le -9

 10. 10 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  \left( -8x+3 \right)-\left( -6x-5 \right)\le 68

 11. 11 Za koje vrednosti promenljive x izraz A neće biti manji od izraza B?1

  A=4x+\left( 10x-6-\left( -8+10x \right) \right)+93 \\ \\ B=-3-10x

 12. 12 Za koje vrednosti promenljive x izraz A neće biti manji od izraza B?1

  A=-3x+\left( 3x-8-\left( 3+3x \right) \right)+8 \\ \\ B=-1-4x

Scroll Up