Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Nejednačine sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Reši datu nejednačinu pa obeleži slovo pod kojim je na slici predstavljeno rešenje nejednačine.1

  -5-x \; \textless -6

  nejednacine-sa-celim-brojevima-vezba-1-3
 2. 2 Reši datu nejednačinu pa obeleži slovo pod kojim je na slici predstavljeno rešenje nejednačine.1

  x-(-4)>13

  nejednacine-sa-celim-brojevima-vezba-1-2
 3. 3 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -12-(x-14)>5

 4. 4 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -5-(9-x)\leq -37

 5. 5 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  22+(18+x)\geq 56

 6. 6 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  5+(-13-x)>4

 7. 7 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -x:(-7)>9

 8. 8 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  x\cdot 5\geq -10

 9. 9 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  6+\left( -6x \right)\le 6

 10. 10 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -6x-3\le -9

 11. 11 Za koje vrednosti promenljive x izraz A neće biti manji od izraza B?1

  A=-6x+\left( -5x+2-\left( 1-6x \right) \right)+14 \\ \\ B=8+2x

 12. 12 Za koje vrednosti promenljive x izraz A neće biti manji od izraza B?1

  A=-10x+\left( 9x+1-\left( -3-6x \right) \right)+45 \\ \\ B=7-9x

Scroll Up