Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Nejednačine sa celim brojevima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Reši datu nejednačinu pa obeleži slovo pod kojim je na slici predstavljeno rešenje nejednačine.1

  x-9 \; \textless -10

  nejednacine-sa-celim-brojevima-vezba-1-2
 2. 2 Reši datu nejednačinu pa obeleži slovo pod kojim je na slici predstavljeno rešenje nejednačine.1

  6+x>-1

  nejednacine-sa-celim-brojevima-vezba-1-1
 3. 3 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -(9+x)-6\; \textless -28

 4. 4 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -22-(x+(-25))\leq 16

 5. 5 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -19+(-22+x)\leq -36

 6. 6 Reši nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  24-(x+6)>36

 7. 7 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -x:(-7)>9

 8. 8 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  -9:x \; \textless \; 1

 9. 9 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  \left( 7-4x \right)+\left( 5+5x \right)>-11

 10. 10 Reši datu nejednačinu pa zatim od ponuđenih rešenja obeleži ono koje je tačno.1

  \left( 6x+6 \right)+\left( 6x-\left( -9 \right) \right)\; \textless \; 15

 11. 11 Za koje vrednosti promenljive x izraz A neće biti veći od izraza B?1

  A=-8+4x \\ \\ B=8x-\left( 10x+6-\left( 1-5x \right) \right)+19

 12. 12 Za koje vrednosti promenljive x izraz A neće biti manji od izraza B?1

  A=-10x+\left( 9x+1-\left( -3-6x \right) \right)+45 \\ \\ B=7-9x

Scroll Up