Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Odnos stranica i uglova trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Naspram najkraće stranice trougla nalazi se:1
 2. 2 Trougao sa slike ima sledeće dužine stranica: a=14 cm, b=12cm i c=13 cm. Obeleži ispravno po veličini poređane uglove ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 3. 3 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=57°, β=55° i γ=68°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 4. 4 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=62°, β=68° i γ=50°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 5. 5 Jedan od dva jednaka ugla jednakokrakog trougla iznosi 72°. Izračunaj meru ugla pri vrhu ovog jednakokrakog trougla.1
 6. 6 Kolika je meru ugla α u jednakokrakom trouglu na čijoj osnovici leže uglovi β=29°?1
 7. 7 Stranica b trougla sa slike ima dužinu od 3 cm. Kolika je dužina stranice a ovog trougla?1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-1
 8. 8 Stranica b trougla sa slike ima dužinu od 11 cm. Kolika je dužina stranice a ovog trougla?1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-1
 9. 9 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=63°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 10. 10 Jedan ugao jednakokrakog trougla ima meru od 118°. Izračunaj meru jednog od preostala dva ugla trougla.1
 11. 11 Izračunaj ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera 1,5 puta manja od mere spoljašnjeg ugla na osnovici.1
 12. 12 Izračunaj ugao na osnovici jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera za 30° manja od mere ugla pri vrhu.1
Scroll Up