Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Odnos stranica i uglova trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Trougao sa slike ima sledeće dužine stranica: a=22 cm, b=23cm i c=21 cm. Obeleži ispravno po veličini poređane uglove ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 2. 2 Naspram najduže stranice trougla nalazi se:1
 3. 3 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=65°, β=53° i γ=62°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 4. 4 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=58°, β=63° i γ=59°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 5. 5 Kolika je meru ugla α u jednakokrakom trouglu na čijoj osnovici leže uglovi β=59°?1
 6. 6 Uglovi na osnovici jednakokrakog trougla iznose 44°. Odredi meru trećeg ugla ovog trougla koji se nalazi naspram osnovice.1
 7. 7 Ugao β u trouglu sa slike ima meru od 40°. Izračunaj meru ugla α.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 8. 8 Ugao β u trouglu sa slike ima meru od 110°. Izračunaj meru ugla α.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 9. 9 Jedan ugao jednakokrakog trougla ima meru od 96°. Izračunaj meru jednog od preostala dva ugla trougla.1
 10. 10 Jedan ugao jednakokrakog trougla ima meru od 98°. Izračunaj meru jednog od preostala dva ugla trougla.1
 11. 11 Izračunaj ugao na osnovici jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera za 6° manja od mere ugla pri vrhu.1
 12. 12 Izračunaj ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera 1,5 puta manja od mere spoljašnjeg ugla na osnovici.1
Scroll Up