Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Odnos stranica i uglova trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Naspram najduže stranice trougla nalazi se:1
 2. 2 Trougao sa slike ima sledeće dužine stranica: a=38 cm, b=37cm i c=36 cm. Obeleži ispravno po veličini poređane uglove ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 3. 3 Naspram po meri srednjeg ugla trougla nalazi se:1
 4. 4 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=63°, β=59° i γ=58°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 5. 5 Jedan od dva jednaka ugla jednakokrakog trougla iznosi 72°. Izračunaj meru ugla pri vrhu ovog jednakokrakog trougla.1
 6. 6 Uglovi na osnovici jednakokrakog trougla iznose 77°. Odredi meru trećeg ugla ovog trougla koji se nalazi naspram osnovice.1
 7. 7 Ugao β u trouglu sa slike ima meru od 110°. Izračunaj meru ugla α.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 8. 8 Ugao β u trouglu sa slike ima meru od 40°. Izračunaj meru ugla α.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 9. 9 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=57°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 10. 10 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=65°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 11. 11 Izračunaj ugao na osnovici jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera za 30° manja od mere ugla pri vrhu.1
 12. 12 Izračunaj ugao na osnovici jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera za 6° veća od mere ugla pri vrhu.1
Scroll Up