Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Odnos stranica i uglova trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Naspram po dužini srednje stranice trougla nalazi se:1
 2. 2 Naspram najkraće stranice trougla nalazi se:1
 3. 3 Naspram po meri srednjeg ugla trougla nalazi se:1
 4. 4 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=53°, β=59° i γ=68°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 5. 5 Jedan od dva jednaka ugla jednakokrakog trougla iznosi 33°. Izračunaj meru ugla pri vrhu ovog jednakokrakog trougla.1
 6. 6 Uglovi na osnovici jednakokrakog trougla iznose 77°. Odredi meru trećeg ugla ovog trougla koji se nalazi naspram osnovice.1
 7. 7 Ugao β u trouglu sa slike ima meru od 110°. Izračunaj meru ugla α.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 8. 8 Ugao α u trouglu sa slike ima meru od 46°. Odredi meru ugla β.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 9. 9 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=65°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 10. 10 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=53°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 11. 11 Izračunaj ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera za 55° manja od mere spoljašnjeg ugla na osnovici.1
 12. 12 Izračunaj ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera pet puta manja od mere spoljašnjeg ugla na osnovici.1
Scroll Up