Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Odnos stranica i uglova trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Trougao sa slike ima sledeće dužine stranica: a=11 cm, b=13cm i c=12 cm. Obeleži ispravno po veličini poređane uglove ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 2. 2 Naspram najduže stranice trougla nalazi se:1
 3. 3 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=58°, β=63° i γ=59°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 4. 4 Trougao sa slike ima sledeće mere uglova α=57°, β=55° i γ=68°. Obeleži ispravno po dužini poređane stranice ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-1-2
 5. 5 Jedan od dva jednaka ugla jednakokrakog trougla iznosi 72°. Izračunaj meru ugla pri vrhu ovog jednakokrakog trougla.1
 6. 6 Jedan od dva jednaka ugla jednakokrakog trougla iznosi 58°. Izračunaj meru ugla pri vrhu ovog jednakokrakog trougla.1
 7. 7 Stranica b trougla sa slike ima dužinu od 14 cm. Kolika je dužina stranice a ovog trougla?1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-1
 8. 8 Ugao α u trouglu sa slike ima meru od 46°. Odredi meru ugla β.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-4-2
 9. 9 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=63°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 10. 10 Na slici je dat jednakokraki trougao. Ugao pri vrhu je β=52°. Obeleži tačan odnos dužina stranica ovog trougla.1
  odnos-stranica-i-uglova-trougla-5-2
 11. 11 Izračunaj ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera za 44° manja od mere spoljašnjeg ugla na osnovici.1
 12. 12 Izračunaj ugao pri vrhu jednakokrakog trougla ako je poznato da je njegova mera dva puta manja od mere spoljašnjeg ugla na osnovici.1
Scroll Up