Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Oduzimanje celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj brojevnu pravu i na njoj grafički od broja –1 oduzmi broj –4 pa tako dobijenu razliku upiši u prazno polje.1
 2. 2 Izračunaj razliku.1

  -76 - (-40)

 3. 3 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova C?1
  oduzimanje-celih-brojeva-vezba-3-1
 4. 4 Obeleži odgovor u kome je data razlika predstavljena u obliku zbira.1

  4 - (-26)

 5. 5 Obeleži odgovor u kome je data razlika predstavljena u obliku zbira.1

  -43 - (-20)

 6. 6 Obeleži odgovor u kome je dati zbir predstavljen u obliku razlike.1

  -37 + 23

 7. 7 Obeleži odgovor u kome je dati zbir predstavljen u obliku razlike.1

  s + (-t)

 8. 8 Oslobodi se zagrada pa izračunaj. Dobijeni rezultat upiši u prazno polje.1

  \left( -66 \right)-\left( +58 \right)-\left( -5 \right)-\left( 30 \right)=

 9. 9 Oslobodi se zagrada pa izračunaj. Dobijeni rezultat upiši u prazno polje.1

  \left( -46 \right)-\left( +6 \right)-\left( -38 \right)-\left( 72 \right)=

 10. 10 Obeleži odgovor koji predstavlja dati izraz bez zagrada.1

  (a-b-c)-d-e

 11. 11 Obeleži odgovor koji predstavlja dati izraz bez zagrada.1

  a-b-(c-d-e)

 12. 12 Izračunaj vrednost izraza.1

  \left( 34-23 \right)-\left( 35-4 \right)-\left( -\left( 35-4-22 \right)-12 \right)

 13. 13 Izračunaj vrednost izraza.1

  26-12-\left( 39-40-19 \right)-\left( -\left( 42-4 \right)-17 \right)

 14. 14 Koliko iznosi razlika razlike i zbira brojeva -16 i -13?1
 15. 15 Koliko iznosi razlika zbira i razlike brojeva -6 i 17?1
 16. 16 Izračunaj.1

  \left| a-b \right|-\left| c-d \right|\\\\za:\\\\ a=-7\\\\b=-5\\\\c=4\\\\d=3

 17. 17 Izračunaj.1

  \left| a \right|+\left| b-c \right|-\left| d \right|\\\\za:\\\\ a=-4\\\\b=2\\\\c=-3\\\\d=-6

Scroll Up