Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Oduzimanje celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj brojevnu pravu i na njoj grafički od broja –4 oduzmi broj –2 pa tako dobijenu razliku upiši u prazno polje.1
 2. 2 Izračunaj razliku.1

  -57 - (-64)

 3. 3 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova D?1
  oduzimanje-celih-brojeva-vezba-3-1
 4. 4 Obeleži odgovor u kome je data razlika predstavljena u obliku zbira.1

  -35 - 27

 5. 5 Obeleži odgovor u kome je data razlika predstavljena u obliku zbira.1

  -28 - 26

 6. 6 Obeleži odgovor u kome je dati zbir predstavljen u obliku razlike.1

  -37 + 23

 7. 7 Obeleži odgovor u kome je dati zbir predstavljen u obliku razlike.1

  7 + (-10)

 8. 8 Oslobodi se zagrada pa izračunaj. Dobijeni rezultat upiši u prazno polje.1

  \left( +61 \right)-\left( -19 \right)-\left( -10 \right)-\left( 58 \right)=

 9. 9 Oslobodi se zagrada pa izračunaj. Dobijeni rezultat upiši u prazno polje.1

  \left( -46 \right)-\left( +6 \right)-\left( -38 \right)-\left( 72 \right)=

 10. 10 Obeleži odgovor koji predstavlja dati izraz bez zagrada.1

  a-b+(c-d-e)

 11. 11 Obeleži odgovor koji predstavlja dati izraz bez zagrada.1

  a-b-(c-d-e)

 12. 12 Izračunaj vrednost izraza.1

  \left( -\left( \left( 44-9 \right)-30 \right)-39 \right)-37-\left( \left( 12-33 \right)-24 \right)

 13. 13 Izračunaj vrednost izraza.1

  \left( -\left( \left( 5-37 \right)-11-4 \right)-28-38 \right)-28-22

 14. 14 Koliko iznosi razlika zbira i razlike brojeva 11 i -4?1
 15. 15 Koliko iznosi razlika zbira i razlike brojeva -17 i 16?1
 16. 16 Izračunaj.1

  \left| a \right|-\left| b \right|+\left| c-d \right|\\\\za:\\\\ a=-7\\\\b=1\\\\c=-5\\\\d=6

 17. 17 Izračunaj.1

  \left| a \right|-\left| b-c \right|+\left| d \right|\\\\za:\\\\ a=-7\\\\b=-2\\\\c=-1\\\\d=6

Scroll Up