Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Oduzimanje celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj brojevnu pravu i na njoj grafički od broja 3 oduzmi broj –1 pa tako dobijenu razliku upiši u prazno polje.1
 2. 2 Izračunaj razliku.1

  -88 - 48

 3. 3 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova D?1
  oduzimanje-celih-brojeva-vezba-3-2
 4. 4 Obeleži odgovor u kome je data razlika predstavljena u obliku zbira.1

  -28 - 26

 5. 5 Obeleži odgovor u kome je data razlika predstavljena u obliku zbira.1

  6 - (-32)

 6. 6 Obeleži odgovor u kome je dati zbir predstavljen u obliku razlike.1

  7 + (-10)

 7. 7 Obeleži odgovor u kome je dati zbir predstavljen u obliku razlike.1

  27 + (-41)

 8. 8 Oslobodi se zagrada pa izračunaj. Dobijeni rezultat upiši u prazno polje.1

  \left( -41 \right)-\left( 2 \right)-\left( +50 \right)-\left( -68 \right)=

 9. 9 Oslobodi se zagrada pa izračunaj. Dobijeni rezultat upiši u prazno polje.1

  \left( -3 \right)-\left( +43 \right)-\left( +59 \right)-\left( -85 \right)=

 10. 10 Obeleži odgovor koji predstavlja dati izraz bez zagrada.1

  a-b-(c-d-e)

 11. 11 Obeleži odgovor koji predstavlja dati izraz bez zagrada.1

  a-(b-c-d)-e

 12. 12 Izračunaj vrednost izraza.1

  26-12-\left( 39-40-19 \right)-\left( -\left( 42-4 \right)-17 \right)

 13. 13 Izračunaj vrednost izraza.1

  \left( \left( \left( 14-30 \right)-11 \right)-3 \right)-\left( -\left( 32-27 \right)-29 \right)-32

 14. 14 Koliko iznosi razlika razlike i zbira brojeva 12 i -13?1
 15. 15 Koliko iznosi razlika razlike i zbira brojeva -13 i 4?1
 16. 16 Izračunaj.1

  \left| a \right|-\left| b \right|+\left| c-d \right|\\\\za:\\\\ a=-7\\\\b=1\\\\c=-5\\\\d=6

 17. 17 Izračunaj.1

  \left| a+b \right|-\left| c \right|-\left| d \right|\\\\za:\\\\ a=4\\\\b=-3\\\\c=-9\\\\d=-6

Scroll Up