Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Oduzimanje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{2}{7}-\dfrac{6}{7}

 2. 2 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{5}{13}-\left(-\dfrac{7}{13}\right)

 3. 3 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-6\dfrac{2}{13}\right)-\dfrac{9}{26}

 4. 4 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1}{7}-\left(\dfrac{-9}{35}\right)

 5. 5 Izračunaj razliku.1

  (-7,3)-3,3

 6. 6 Izračunaj razliku.1

  (-10,73)-(-13,96)

 7. 7 Izračunaj.1

  4,28-(-9,51)-(-7,54)

 8. 8 Izračunaj.1

  -3,79-(-9,14)-(-2,67)-(-5,34)

 9. 9 Izračunaj.1

  9,07-\left(-\dfrac{6}{5}\right)-4,16

 10. 10 Izračunaj.1

  \dfrac{12}{20}-2,39-(-1,55)

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {-1,25-\dfrac{3}{5}} \right|-\left| {3\dfrac{7}{{10}}} \right|

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {-0,25} \right|-\left| {\dfrac{6}{7}-\dfrac{7}{9}} \right|

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{11}{20}-\left(1,2\right)-\dfrac{3}{4}-\left( -\dfrac{1}{4} \right)-1\dfrac{2}{5}

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{13}{14}-\dfrac{15}{24}-0,75-\dfrac{7}{8}-\left(-\dfrac{5}{6} \right)

 15. 15 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva -2,2 i \dfrac{14}{9} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -3\dfrac{1}{4} i 1,4 ?

 16. 16 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva -0,25 i 1\dfrac{1}{22} ako se umanjeniku doda razlika brojeva -2\dfrac{5}{11} i 1,2 ?

Scroll Up