Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Oduzimanje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{3}

 2. 2 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{8}{11}-\left(-\dfrac{7}{11}\right)

 3. 3 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-4\dfrac{19}{20}\right)-2\dfrac{7}{16}

 4. 4 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-3\dfrac{2}{5}\right)-1\dfrac{5}{12}

 5. 5 Izračunaj razliku.1

  (-4,44)-(-1,98)

 6. 6 Izračunaj razliku.1

  18,9-1,67

 7. 7 Izračunaj.1

  -5,05-7,1-(-3,37)-(-2,89)

 8. 8 Izračunaj.1

  4,28-(-9,51)-(-7,54)

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  0,75-\left(-\dfrac{7}{12}\right)-3\dfrac{2}{3}

 10. 10 Izračunaj.1

  (-4,77)-2,9-\dfrac{7}{10}

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {3\dfrac{{23}}{{32}}-\left( {-\dfrac{3}{8}} \right)} \right|-\left| {2,2} \right|

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {4\dfrac{7}{{10}}-\dfrac{1}{2}} \right|-\left| {-0,8} \right|

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  0,2-\left( -\dfrac{5}{6} \right)-1\dfrac{2}{7}-3\dfrac{1}{2}-2\dfrac{1}{3}

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  3,2-\left( -0,25 \right)-\dfrac{18}{25}-\left( -3\dfrac{3}{4} \right)-\left( -\dfrac{2}{3} \right)

 15. 15 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva 3,5 i -\dfrac{5}{7} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -\dfrac{21}{35} i 1,7 ?

 16. 16 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva -0,7 i \dfrac{35}{48} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -\dfrac{8}{12} i -0,8 ?

Scroll Up