Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Oduzimanje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{3}{8}-\left(-\dfrac{7}{8}\right)

 2. 2 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \left(-\dfrac{4}{5}\right)-\dfrac{2}{5}

 3. 3 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-\dfrac{3}{11}\right)-\left(-3\dfrac{5}{6}\right)

 4. 4 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-5\dfrac{5}{7}\right)-\dfrac{3}{11}

 5. 5 Izračunaj razliku.1

  7,78-(-5,18)

 6. 6 Izračunaj razliku.1

  5,52-8,63

 7. 7 Izračunaj.1

  4,62-(-7,68)-(-9,16)-6,76

 8. 8 Izračunaj.1

  -7,7-(-1,03)-(-2,28)

 9. 9 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  0,75-\left(-\dfrac{7}{12}\right)-3\dfrac{2}{3}

 10. 10 Izračunaj.1

  9,07-\left(-\dfrac{6}{5}\right)-4,16

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {2\dfrac{5}{8}-0,75} \right|-\left| {-\dfrac{2}{3}} \right|

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {4\dfrac{7}{{10}}-\dfrac{1}{2}} \right|-\left| {-0,8} \right|

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{12}-\left( -\dfrac{1}{6} \right)-\dfrac{1}{3}-0,6-\left( \dfrac{17}{30} \right)

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{7}{18}-\left( -\dfrac{5}{6} \right)-2\dfrac{2}{9}-\left( -1,4 \right)-1,7

 15. 15 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva -0,6 i 1\dfrac{1}{18} ako se umanjeniku doda razlika brojeva -\dfrac{10}{3} i -0,75 ?

 16. 16 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva -2,2 i \dfrac{14}{9} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -3\dfrac{1}{4} i 1,4 ?

Scroll Up