Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Oduzimanje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \left(-\dfrac{4}{5}\right)-\dfrac{2}{5}

 2. 2 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{3}

 3. 3 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(\dfrac{11}{-15}\right)-\dfrac{1}{4}

 4. 4 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1}{2}-\left(-2\dfrac{2}{5}\right)

 5. 5 Izračunaj razliku.1

  (-10,73)-(-13,96)

 6. 6 Izračunaj razliku.1

  3,31-6,54

 7. 7 Izračunaj.1

  6,46-(-7,3)-4,46

 8. 8 Izračunaj.1

  -9,78-8,98-1,33-8,65

 9. 9 Izračunaj.1

  3,33-(-1,47)-\dfrac{2}{5}

 10. 10 Izračunaj.1

  (-4,77)-2,9-\dfrac{7}{10}

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {3\dfrac{{23}}{{32}}-\left( {-\dfrac{3}{8}} \right)} \right|-\left| {2,2} \right|

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {\dfrac{{11}}{{12}}} \right|-\left| {\left( {-0,4} \right)-5\dfrac{3}{4}} \right|

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{12}-\left( -\dfrac{1}{6} \right)-\dfrac{1}{3}-0,6-\left( \dfrac{17}{30} \right)

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{13}{16}-\left( 3\dfrac{1}{2} \right)-\left( -0,45 \right)-\left( {-0,5} \right)-\left( 5\dfrac{1}{4} \right)

 15. 15 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva -0,6 i 1\dfrac{1}{18} ako se umanjeniku doda razlika brojeva -\dfrac{10}{3} i -0,75 ?

 16. 16 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva 3,5 i -\dfrac{5}{7} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -\dfrac{21}{35} i 1,7 ?

Scroll Up