Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Oduzimanje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \dfrac{8}{11}-\left(-\dfrac{7}{11}\right)

 2. 2 Koliko iznosi data razlika razlomaka?1

  \left(-\dfrac{4}{5}\right)-\dfrac{2}{5}

 3. 3 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-4\dfrac{19}{20}\right)-2\dfrac{7}{16}

 4. 4 Izračunaj razliku pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{1}{2}-\left(-2\dfrac{2}{5}\right)

 5. 5 Izračunaj razliku.1

  7,78-(-5,18)

 6. 6 Izračunaj razliku.1

  (-10,73)-(-13,96)

 7. 7 Izračunaj.1

  -7,7-(-1,03)-(-2,28)

 8. 8 Izračunaj.1

  6,46-(-7,3)-4,46

 9. 9 Izračunaj.1

  3,33-(-1,47)-\dfrac{2}{5}

 10. 10 Izračunaj.1

  \dfrac{12}{20}-2,39-(-1,55)

 11. 11 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {4\dfrac{7}{{10}}-\dfrac{1}{2}} \right|-\left| {-0,8} \right|

 12. 12 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \left| {3\dfrac{{23}}{{32}}-\left( {-\dfrac{3}{8}} \right)} \right|-\left| {2,2} \right|

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{7}{18}-\left( -\dfrac{5}{6} \right)-2\dfrac{2}{9}-\left( -1,4 \right)-1,7

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  0,2-\left( -\dfrac{5}{6} \right)-1\dfrac{2}{7}-3\dfrac{1}{2}-2\dfrac{1}{3}

 15. 15 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva 0,6 i -2\dfrac{1}{2} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -\dfrac{4}{6} i 1,9 ?

 16. 16 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Za koliko će se promeniti razlika brojeva 3,5 i -\dfrac{5}{7} ako se umanjiocu doda razlika brojeva -\dfrac{21}{35} i 1,7 ?

Scroll Up