Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Operacije sa skupovima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj Venov dijagram za skupove A, B i C. Šta je potrebno izbaciti iz skupa A∩B∩C da bi jednakost bila tačna?1

  A=\{ 1,~2,~6,~7,~9 \} \\ \\ B=\{ 1,~3,~5,~8 \} \\ \\ C=\{ 3,~4,~6,~9 \} \\ \\ \\ A\cap B\cap C=\{3 \}

 2. 2 Nacrtaj u svesci Venov dijagram za date skupove. Koji broj je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna?1

  A=\{ 3,~4,~5,~8,~9 \} \\ \\ B=\{ 2,~3,~4,~6,~9 \} \\ \\ C=\{ 1,~4,~6,~7,~8 \} \\ \\ \\ A\cup B\cup C=\{ 5,~7,~\bigcirc ,~9,~1,~4,~2,~6,~8 \}

 3. 3 Prvo nacrtaj u svesci Venov dijagram za skupove B, S i A, a zatim odredi element koji je potrebno izbaciti iz donjeg skupa (A∩B)∪(A∩S) kako bi jednakost postala tačna. Elementi skupa B su slova imena Bogdan, elementi skupa S su slova imena Stefan i elementi skupa A su slova imena Aleksandar.1

  (A\cap B)\cup (A\cap S)=\{ a,~d,~s,~r,~n,~e \}

 4. 4 Prvo nacrtaj u svesci Venov dijagram za skupove B, S i A, a zatim odredi element koji je potrebno izbaciti iz donjeg skupa (B∪S)∩(B∪A) kako bi jednakost postala tačna. Elementi skupa B su slova imena Bogdan, elementi skupa S su slova imena Stefan i elementi skupa A su slova imena Aleksandar.1

  (B\cup S)\cap (B\cup A)=\{ a,~n,~d,~g,~t,~o,~b,~s,~e \}

 5. 5 Nacrtaj Venov dijagram za date skupove A, B i C. Od ponuđenih elemenata obeleži one elemente koji ne pripadaju skupu (A∩B)\C.1

  A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~2~\textless ~a-1\le 7 \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~2\le b~\textless ~7 \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~c~\text{je paran jednocifreni broj} \}

 6. 6 Nacrtaj Venov dijagram za date skupove A, B i C. Od ponuđenih elemenata obeleži one elemente koji ne pripadaju skupu (A∪C)\B.1

  A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~2~\textless ~a-1\le 7 \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~2\le b~\textless ~7 \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~c~\text{je paran jednocifreni broj} \}

 7. 7 Na osnovu Venovog dijagrama sa slike odredi koji element je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna.1

  ( A\setminus B )\setminus ( C\setminus B )=\{ \bigcirc \}

  operacije-sa-skupovima-4-1
 8. 8 Na slici je dat Venov dijagram. Koji element je potrebno upisati u kružić pa da jednakost ispod bude tačna?1

  ( A\setminus C )\setminus ( B\setminus C )=\{ \bigcirc \}

  operacije-sa-skupovima-4-2
 9. 9 Pod kojim brojem se na datoj slici nalazi Venov dijagram na kome je žutom bojom obeležena oblast skupa:1

  ( A\cap B )\cup ( A\cap C )\cup ( B\cap C )

  operacije-sa-skupovima-5-2
 10. 10 Od ponuđenih obeleži onaj skup kome odgovara obojena oblast na datom Venovom dijagramu.1
  operacije-sa-skupovima-5-1-2
 11. 11 Odredi nepoznati element skupa B koji je potrebno upisati u kružić ako je poznato:1

  A\cup B=\{ 1,~3,~4,~5,~6,~7,~9 \} \\ \\ A\setminus B=\{ 1,~4,~5 \} \\ \\ \\ B=\{ 3,~\bigcirc ,~7,~9 \}

 12. 12 Odredi nepoznati element skupa B koji je potrebno upisati u kružić ako je poznato:1

  A\cup B=\{ a,~c,~d,~f,~h,~k,~m,~n,~p \} \\ \\ A\setminus B=\{ a,~f,~h,~p \} \\ \\ \\ B=\{ c,~\bigcirc ,~k,~m,~n \}

Scroll Up