Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Operacije sa skupovima

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj Venov dijagram za skupove A, B i C. Šta je potrebno izbaciti iz skupa (A∪B)∩C da bi jednakost bila tačna?1

  A=\{ 1,~2,~6,~7,~9 \} \\ \\ B=\{ 1,~3,~5,~8 \} \\ \\ C=\{ 3,~4,~6,~9 \} \\ \\ \\ (A\cup B)\cap C=\{1,~9,~3,~6 \}

 2. 2 Nacrtaj u svesci Venov dijagram za date skupove. Koji broj je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna?1

  A=\{ 3,~4,~5,~8,~9 \} \\ \\ B=\{ 2,~3,~4,~6,~9 \} \\ \\ C=\{ 1,~4,~6,~7,~8 \} \\ \\ \\ ( B\cup C) \cap A=\{ \bigcirc ,~9,~8,~3 \}

 3. 3 Nacrtaj Venov dijagram za skupove S, B i Z pa na osnovu njega odredi koje slovo treba upisati u kružić u donju jednakost da bi bila tačna. S – skup slova iz reči Sarajevo, B – skup slova iz reči Beograd, skup Z – skup slova iz reči Zagreb.1

  (B\cup S)\cap (B\cup Z)=\{ \bigcirc ,~b,~d,~r,~a,~e,~o \}

 4. 4 U svesci nacrtaj Venov dijagram za skupove M, K i T ako su oni zadati kao: M – skup slova imena Milica, K – skup slova imena Katarina i skup T – skup slova imena Teodora. Koje slovo je potrebno upisati u kružić kako bi donja jednakost bila tačna?1

  (K\cap M)\cup (K\cap T)=\{ a,~\bigcirc ,~i,~t \}

 5. 5 Nacrtaj Venov dijagram za date skupove A, B i C. Od ponuđenih elemenata obeleži sve elemente skupa (B∪C)\A.1

  A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~6\le a+1\le 10 \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~b~\textless ~6 \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~c~\text{je neparan jednocifreni broj} \}

 6. 6 Nacrtaj Venov dijagram za date skupove A, B i C. Od ponuđenih elemenata obeleži one elemente koji ne pripadaju skupu (A∩C)\B.1

  A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~2~\textless ~a-1\le 7 \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~2\le b~\textless ~7 \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~c~\text{je paran jednocifreni broj} \}

 7. 7 Na slici je dat Venov dijagram. Koji element je potrebno upisati u kružić pa da jednakost ispod bude tačna?1

  ( A\setminus C )\cap ( B\setminus C )=\{ \bigcirc \}

  operacije-sa-skupovima-4-2
 8. 8 Na osnovu Venovog dijagrama sa slike odredi koji element je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna.1

  ( C\setminus A )\cup ( A\setminus B )=\{ 3,~ \bigcirc ,~6,~7 \}

  operacije-sa-skupovima-4-1
 9. 9 Od ponuđenih obeleži onaj skup kome odgovara obojena oblast na datom Venovom dijagramu.1
  operacije-sa-skupovima-5-1-4
 10. 10 Pod kojim brojem se na datoj slici nalazi Venov dijagram na kome je žutom bojom obeležena oblast skupa:1

  A\cap B\cap C

  operacije-sa-skupovima-5-2
 11. 11 Odredi nepoznati element skupa A koji je potrebno upisati u kružić ako je poznato:1

  A\cap B=\{ k,~n \} \\ \\ A\setminus B=\{ a,~f,~h,~p \} \\ \\ \\ A=\{ a,~f,~h,~\bigcirc ,~n,~p \}

 12. 12 Odredi nepoznati element skupa A koji je potrebno upisati u kružić ako je poznato:1

  A\cup B=\{ 1,~5,~6,~a,~b,~c \} \\ \\ A\cap B=\{ c \} \\ \\ B\setminus A=\{ 5,~6,~b \} \\ \\ \\ A=\{ \bigcirc ,~a,~c \}

Scroll Up