Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Opisana i upisana kružnica trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga konstruiši simetrale svih njegovih stranica i odredi centar opisane kružnice ovog trougla.1
  opisana-i-upisana-kruznica-trougla-1-1
 2. 2 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga konstruiši kružnicu koja sadrži sva tri temena ovog trougla.1
  opisana-i-upisana-kruznica-trougla-2-3
 3. 3 Na papir sa kvadratićima nacrtaj pravougli trougao takav da su stranice koje obrazuju prav ugao duge 12 i 10 kvadratića. Oko ovako nacrtanog trougla opiši kružnicu.1
 4. 4 U krug poluprečnika 4 cm upiši jednakokraki trougao čiji su kraci dužine 3 cm.1
 5. 5 Centar upisane kružnice podjednako je udaljen od svih1
 6. 6 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga konstruiši kružnicu koja dodiruje sve tri stranice ovog trougla.1
  opisana-i-upisana-kruznica-trougla-2-1
 7. 7 Konstruiši jednakostranični trougao stranice 12 cm i u njega upiši kružnicu.1
 8. 8 Upiši kružnicu u pravougli trougao čije su katete 10 cm i 9 cm.1
Scroll Up