Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Podudarnost trouglova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Podudarni trouglovi sa slike su:1
  podudarnost-trouglova-1-1
 2. 2 Trougao ABC sa slike je jednakostraničan. Duž AD je simetrala trougla. Od ponuđenih dokaza obeleži onaj po kome duž AD deli trougao ABC na dva podudarna trougla.1
  podudarnost-trouglova-2-2
 3. 3 Koji od trouglova sa slike je podudaran sa plavim?1
  podudarnost-trouglova-3-2
 4. 4 Obeleži jednakosti koje po SUS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da dijagonala AC pravougaonika sa slike deli ovaj pravougaonik na dva podudarna trougla.1
  podudarnost-trouglova-4-1-2
 5. 5 Tačke E i F dele dužu stranicu pravougaonika sa slike na tri jednaka dela. Koje od ponuđenih jednakosti po SUS stavu o podudarnosti dokazuju da su trouglovi AFD i BCE podudarni?1
  podudarnost-trouglova-5-2-2
 6. 6 Dijagonale kvadrata seku se u tački O i polove jedna drugu. Koje jednakosti po USU stavu dokazuju podudarnost ∆AOD i ∆BOC?1
  podudarnost-trouglova-6-3-2
 7. 7 Tačka O deli osnovicu jednakokrakog trougla sa slike na dva jednaka dela. Koje od ponuđenih jednakosti po SSS stavu dokazuju da duž OC deli ovaj trougao na dva podudarna?1
  podudarnost-trouglova-7-3-1
 8. 8 Od ponuđenih jednakosti obeleži tri koje po SSU stavu dokazuju da dijagonala pravougaonika deli pravougaonik na dva podudarna trougla.1
  podudarnost-trouglova-7-2-2
 9. 9 Duži CE i CD dele jednakokraki trougao sa slike na tri trougla od kojih su ∆AEC i ∆BDC podudarni. Koje od sledećih jednakosti su tačne?1
  podudarnost-trouglova-9-2
 10. 10 Koja od datih jednakosti je tačna za prikazanu sliku?1
  podudarnost-trouglova-10
 11. 11 Trouglovi ACD i EBD sa slike su podudarni. Obeleži jednakosti koje dokazuju njihovu podudarnost po USU stavu o podudarnosti trouglova.1
  podudarnost-trouglova-11
 12. 12 Trouglovi sa slike su podudarni. Kolika je mera ugla α?1
  podudarnost-trouglova-12-3
Scroll Up