Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Podudarnost trouglova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Podudarni trouglovi sa slike su:1
  podudarnost-trouglova-1-2
 2. 2 Dva trougla su podudarna ukoliko su im jednaki svi odgovarajući uglovi.1
 3. 3 Obeleži jednakosti koje po SUS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da je ∆ABC ≅ ∆ADE.1
  podudarnost-trouglova-3-3-1
 4. 4 Obeleži jednakosti koje po SUS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da dijagonala AC pravougaonika sa slike deli ovaj pravougaonik na dva podudarna trougla.1
  podudarnost-trouglova-4-1-2
 5. 5 Tačke D i E dele osnovicu jednakokrakog trougla ABC na tri jednaka dela. Koje od ponuđenih jednakosti po SUS stavu o podudarnosti dokazuju da su trouglovi AEC i BDC podudarni?1
  podudarnost-trouglova-5-1-1
 6. 6 Tačka O je središte duži AC i ugao u tački A jednak je uglu u tački C. Od ponuđenih jednakosti obeleži tri koje po stavu USU o podudarnosti trouglova dokazuju da je ∆AOD ≅ ∆BOC.1
  podudarnost-trouglova-6-2-2
 7. 7 Ako su sve tri stranice jednog trougla jednake odgovarajućim stranicama drugog trougla, tada su ta dva trougla podudarna po stavu:1
 8. 8 Koje od ponuđenih jednakosti po SSU stavu dokazuju podudarnost trouglova sa slike?1
  podudarnost-trouglova-8-2-2
 9. 9 Trougao ABC je jednakokraki i tačke D i E dele njegovu osnovicu na tri jednaka dela. Koja od sledećih tvrđenja su tačna?1
  podudarnost-trouglova-9-1
 10. 10 Koja od datih jednakosti je tačna za prikazanu sliku?1
  podudarnost-trouglova-10
 11. 11 Trouglovi ACD i EBD sa slike su podudarni. Obeleži jednakosti koje dokazuju njihovu podudarnost po SSU stavu o podudarnosti trouglova.1
  podudarnost-trouglova-11
 12. 12 Trouglovi sa slike su podudarni. Kolika je mera ugla β?1
  podudarnost-trouglova-12-3
Scroll Up