Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Podudarnost trouglova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Podudarni trouglovi sa slike su:1
  podudarnost-trouglova-1-3
 2. 2 Dva trougla su podudarna ukoliko su potpuno jednaki, odnosno ukoliko imaju jednake sve odgovarajuće elemente, sve tri stranice i sva tri ugla.1
 3. 3 Obeleži jednakosti koje po SUS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da je ∆ABC ≅ ∆CED.1
  podudarnost-trouglova-3-3-3
 4. 4 Obeleži jednakosti koje po SUS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da dijagonala BD pravougaonika sa slike deli ovaj pravougaonik na dva podudarna trougla.1
  podudarnost-trouglova-4-1-1
 5. 5 Tačke X i Y dele kraću stranicu pravougaonika sa slike na tri jednaka dela. Koje od ponuđenih jednakosti po SUS stavu o podudarnosti dokazuju da su trouglovi ABY i CDX podudarni?1
  podudarnost-trouglova-5-2-1
 6. 6 Tačka O je središte duži AC i ugao u tački A jednak je uglu u tački C. Od ponuđenih jednakosti obeleži tri koje po stavu USU o podudarnosti trouglova dokazuju da je ∆AOD ≅ ∆BOC.1
  podudarnost-trouglova-6-2-2
 7. 7 Obeleži jednakosti koje po SSS stavu o podudarnosti trouglova dokazuju da dijagonala pravougaonika sa slike deli ovaj pravougaonik na dva podudarna trougla.1
  podudarnost-trouglova-7-2-1
 8. 8 Kada dva trougla imaju po dve jednake stranice i jednak ugao naspram duže od dveju jednakih stranica, tada su ta dva trougla podudarna po stavu:1
 9. 9 Duži CE i CD dele jednakokraki trougao sa slike na tri trougla od kojih su ∆AEC i ∆BDC podudarni. Koje od sledećih jednakosti su tačne?1
  podudarnost-trouglova-9-2
 10. 10 Na slici su data dva trougla za koje važi da je ∆ABE≅∆BCD. Od ponuđenih obeleži tri jednakosti koje dokazuju podudarnost ovih trouglova po stavu USU.1
  podudarnost-trouglova-10
 11. 11 Trouglovi ACD i EBD sa slike su podudarni. Obeleži jednakosti koje dokazuju njihovu podudarnost po SUS stavu o podudarnosti trouglova.1
  podudarnost-trouglova-11
 12. 12 Trouglovi sa slike su podudarni. Kolika je mera ugla β?1
  podudarnost-trouglova-12-3
Scroll Up