Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Poluprava, poluravan, duž

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Za dve tačke na pravoj važi da deo prave između tih tačaka uključujući i te tačke predstavlja geometrijski objekat koji se zove duž.1
 2. 2 Poluravan je površina ograničena sa svih strana.1
 3. 3 Tačke kao sa slike precrtaj u svesku i ispiši sve poluprave koje se mogu odrediti ovako raspoređenim tačkama. Koliko je najviše različitih poluprava moguće ispisati?1
  poluprava-poluravan-duz-2-3
 4. 4 Tačke kao sa slike precrtaj u svesku i ispiši sve duži koje se mogu odrediti ovako raspoređenim tačkama. Koliko je najviše različitih duži moguće ispisati?1
  poluprava-poluravan-duz-2-2
 5. 5 Na osnovu slike odredi:1

  DB\cup AB

  poluprava-poluravan-duz-3-2
 6. 6 Na osnovu slike odredi:1

  ED\cup CE

  poluprava-poluravan-duz-3-3
 7. 7 U svesci nacrtaj pravu q i na njoj dve duži AB i BC koje imaju zajedničku tačku B, a zatim odredi i nacrtaj tačku O koja je središte duži AC. Koliko iznosi rastojanje između tačaka B i O?1

  AB=13~cm \\ \\ BC=5~cm

 8. 8 U svesci nacrtaj pravu q i na njoj dve duži AB i BC koje imaju zajedničku tačku B, a zatim odredi i nacrtaj tačku O koja je središte duži AC. Koliko iznosi rastojanje između tačaka B i O?1

  AB=4~cm \\ \\ BC=5~cm

 9. 9 U svesku precrtaj duži sa slike. Dužine duži date su ispod. Konstruiši duž dužine jednaku zbiru dužina duži EF i AB. Koliko je dužina konstruisane duži?1

  AB=6~cm \\ \\ CD=8~cm \\ \\ EF=10~cm \\ \\ GH=12~cm

  poluprava-poluravan-duz-5-2
 10. 10 Precrtaj u svesku duži sa slike, pa na proizvoljnoj pravoj konstruiši duž jednaku zbiru duži AB i CD. Lenjirom izmeri dužinu dobijene duži i upiši je u odgovarajuće polje.1
  poluprava-poluravan-duz-5-1
Scroll Up