Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Proširivanje i skraćivanje razlomka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak skrati sa 2?1

  \dfrac{18}{28}

 2. 2 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak skrati sa 2?1

  \dfrac{24}{66}

 3. 3 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak proširi sa 5?1

  \dfrac{16}{19}

 4. 4 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak proširi sa 2?1

  \dfrac{17}{37}

 5. 5 Da li se dati razlomak može skratiti sa 3?1

  \dfrac{29}{89}

 6. 6 Da li se dati razlomak može skratiti sa 5?1

  \dfrac{13}{26}

 7. 7 Da li je data jednakost tačna?1

  \dfrac{10}{9}=\dfrac{60}{54}

 8. 8 Da li je data jednakost tačna?1

  \dfrac{27}{30}=\dfrac{9}{10}

 9. 9 Koji broj je potrebno upisati u kružić tako da jednakost bude tačna?1

  \dfrac{49}{77}=\dfrac{7}{\bigcirc }

 10. 10 Koji broj je potrebno upisati u kružić tako da jednakost bude tačna?1

  \dfrac{33}{46}=\dfrac{\bigcirc }{92}

 11. 11 Koji razlomak se dobija kada se dati razlomak skrati najvećim zajedničkim deliocem brojioca i imenioca?1

  \dfrac{72}{78}

 12. 12 Koji razlomak se dobija kada se dati razlomak skrati najvećim zajedničkim deliocem brojioca i imenioca?1

  \dfrac{72}{129}

Scroll Up