Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Proširivanje i skraćivanje razlomka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak skrati sa 5?1

  \dfrac{60}{70}

 2. 2 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak skrati sa 2?1

  \dfrac{18}{28}

 3. 3 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak proširi sa 3?1

  \dfrac{25}{35}

 4. 4 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak proširi sa 3?1

  \dfrac{3}{6}

 5. 5 Da li se dati razlomak može skratiti sa 3?1

  \dfrac{66}{81}

 6. 6 Da li se dati razlomak može skratiti sa 5?1

  \dfrac{20}{45}

 7. 7 Da li je data jednakost tačna?1

  \dfrac{4}{11}=\dfrac{20}{55}

 8. 8 Da li je data jednakost tačna?1

  \dfrac{19}{11}=\dfrac{8}{7}

 9. 9 Koji broj je potrebno upisati u kružić tako da jednakost bude tačna?1

  \dfrac{45}{54}=\dfrac{15}{\bigcirc }

 10. 10 Koji broj je potrebno upisati u kružić tako da jednakost bude tačna?1

  \dfrac{26}{37}=\dfrac{\bigcirc }{222}

 11. 11 Koji razlomak se dobija kada se dati razlomak skrati najvećim zajedničkim deliocem brojioca i imenioca?1

  \dfrac{164}{192}

 12. 12 Koji razlomak se dobija kada se dati razlomak skrati najvećim zajedničkim deliocem brojioca i imenioca?1

  \dfrac{72}{78}

Scroll Up