Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Proširivanje i skraćivanje razlomka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak skrati sa 3?1

  \dfrac{33}{78}

 2. 2 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak skrati sa 5?1

  \dfrac{95}{100}

 3. 3 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak proširi sa 2?1

  \dfrac{7}{8}

 4. 4 Koji od ponuđenih razlomaka se dobija kada se dati razlomak proširi sa 3?1

  \dfrac{5}{20}

 5. 5 Da li se dati razlomak može skratiti sa 2?1

  \dfrac{30}{55}

 6. 6 Da li se dati razlomak može skratiti sa 5?1

  \dfrac{10}{25}

 7. 7 Da li je data jednakost tačna?1

  \dfrac{19}{11}=\dfrac{8}{7}

 8. 8 Da li je data jednakost tačna?1

  \dfrac{10}{9}=\dfrac{60}{54}

 9. 9 Koji broj je potrebno upisati u kružić tako da jednakost bude tačna?1

  \dfrac{23}{37}=\dfrac{161}{\bigcirc }

 10. 10 Koji broj je potrebno upisati u kružić tako da jednakost bude tačna?1

  \dfrac{13}{17}=\dfrac{91}{\bigcirc }

 11. 11 Koji razlomak se dobija kada se dati razlomak skrati najvećim zajedničkim deliocem brojioca i imenioca?1

  \dfrac{44}{160}

 12. 12 Koji razlomak se dobija kada se dati razlomak skrati najvećim zajedničkim deliocem brojioca i imenioca?1

  \dfrac{75}{210}

Scroll Up