Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Razlika skupova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Da li je data jednakost tačna?1

  A \backslash B=B \backslash A

 2. 2 Razlika skupova A i B je novi skup koji sadrži samo elemente iz skupa B kojih nema u skupu A.1
 3. 3 Koji od ponuđenih skupova predstavlja razliku skupova A i B?1

  A=\{ 5,~3,~6,~8 \} \\ \\ B=\{ 6,~5,~1,~7,~3 \}

 4. 4 Šta je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna?1

  A=\{ x~|~x\in N~\text{i}~1\le x\le 6 \} \\ \\ B=\{ y~|~y\in N~\text{i}~y~\text{je paran broj i}~3\textless y\textless 13 \} \\ \\ C=\{ z~|~z\in N~\text{i}~z~\text{je neparan broj i}~2\textless z\le 9 \} \\ \\ \\ B\backslash C=\{ 10,~6,~\bigcirc ,~4,~8 \}

 5. 5 Koji broj je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna?1

  A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~a~\text{je paran jednocifren broj} \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~b~\text{je neparan jednocifren broj} \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~1\le c\textless 6 \} \\ \\ \\ B\backslash A=\{ 1,~\bigcirc ,~5,~7,~9 \}

 6. 6 Koji broj je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna?1

  A=\{ a~|~a\in N~\text{i}~a~\text{je paran jednocifren broj} \} \\ \\ B=\{ b~|~b\in N~\text{i}~b~\text{je neparan jednocifren broj} \} \\ \\ C=\{ c~|~c\in N~\text{i}~1\le c\textless 6 \} \\ \\ \\ A\backslash C=\{ 6,~ \bigcirc \}

 7. 7 Šta je potrebno upisati u kružić pa da jednakost bude tačna?1

  A\backslash B=\{ 1,~\bigcirc ,~6 \}

  presek-skupova-3-1-1
 8. 8 Koji element je potrebno izbaciti iz skupa B\A kako bi on važio za datu sliku?1

  B\backslash A=\{ a,~c,~d \}

  presek-skupova-3-2-3
 9. 9 Za date skupove A i B nacrtaj Venov dijagram u svesci. Šta je potrebno upisati u kružić da bi data jednakost bila tačna.1

  A=\{ 1,~6,~8,~2,~9 \} \\ \\ B=\{ 8,~9,~6,~7,~3,~0,~5 \} \\ \\ \\ A\backslash B=\{ 1,~\bigcirc \}

Scroll Up