Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Sabiranje celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj brojevnu pravu i na njoj grafički saberi brojeve –4 i –2 pa tako dobijeni zbir upiši u prazno polje.1
 2. 2 Izračunaj zbir.1

  -15+2

 3. 3 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova B?1
  sabiranje-celih-brojeva-vezba-3-2
 4. 4 Izračunaj <img src="//s0.wp.com/latex.php?latex=a%2Bb++&bg=ffffff&fg=000&s=2" alt="a+b " title="a+b " class="latex" /> ako je1

  a=13 \;\; i \;\; b=-32

 5. 5 Izračunaj <img src="//s0.wp.com/latex.php?latex=a%2Bb++&bg=ffffff&fg=000&s=2" alt="a+b " title="a+b " class="latex" /> ako je1

  a=56 \;\; i \;\; b=-16

 6. 6 Izračunaj.1

  (-7)+(-10)+(-1)+(+11)+(-7)

 7. 7 Izračunaj.1

  (+3)+(+8)+(-11)+(-4)+(+5)

 8. 8 Izračunaj vrednost izraza.1

  (13+4)+(10+(-18))

 9. 9 Izračunaj vrednost izraza.1

  (-9+(-5))+(9+(-11))

 10. 10 Izračunaj.1

  87+(-77+(-74))

 11. 11 Izračunaj.1

  (63+(-49))+(-65)

 12. 12 Izračunaj apsolutnu vrednost <img src="//s0.wp.com/latex.php?latex=a++&bg=ffffff&fg=000&s=2" alt="a " title="a " class="latex" /> ako je1

  a=(20+(-47))+35

 13. 13 Izračunaj apsolutnu vrednost <img src="//s0.wp.com/latex.php?latex=a++&bg=ffffff&fg=000&s=2" alt="a " title="a " class="latex" /> ako je1

  a=(-42+(-53))+(-25)

 14. 14 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova E?1
  sabiranje-celih-brojeva-vezba-9-1
 15. 15 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova E?1
  sabiranje-celih-brojeva-vezba-9-2
 16. 16 Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva –35, 12 i –42 dodaj broj suprotan broju 23.1
 17. 17 Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva –33 i 33 dodaj broj suprotan zbiru brojeva –17 i –25.1
Scroll Up