Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Sabiranje celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 U svesci nacrtaj brojevnu pravu i na njoj grafički saberi brojeve –3 i 4 pa tako dobijeni zbir upiši u prazno polje.1
 2. 2 Izračunaj zbir.1

  7+(-12)

 3. 3 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova B?1
  sabiranje-celih-brojeva-vezba-3-2
 4. 4 Izračunaj1

  a+b
  ako je
  a=13 \;\; i \;\; b=-32

 5. 5 Izračunaj1

  a+b
  ako je
  a=-43 \;\; i \;\; b=41

 6. 6 Izračunaj.1

  (+3)+(+8)+(-11)+(-4)+(+5)

 7. 7 Izračunaj.1

  (+9)+(-7)+(-4)+(-6)+(-8)

 8. 8 Izračunaj vrednost izraza.1

  (5+(-1))+(-17+(-19))

 9. 9 Izračunaj vrednost izraza.1

  (9+(-12))+(-8+7)

 10. 10 Izračunaj.1

  72+(-64+52)

 11. 11 Izračunaj.1

  -37+(37+56)

 12. 12 Izračunaj apsolutnu vrednost1

  x
  ako je
  x=(-52+(-48))+(-17)

 13. 13 Izračunaj apsolutnu vrednost1

  a
  ako je
  a=(-11+50)+47

 14. 14 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova C?1
  sabiranje-celih-brojeva-vezba-9-2
 15. 15 Koji broj treba upisati u tabelu umesto slova D?1
  sabiranje-celih-brojeva-vezba-9-1
 16. 16 Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva –35, 12 i –42 dodaj broj suprotan broju 23.1
 17. 17 Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva –35 i 12 dodaj broj suprotan zbiru brojeva –42 i 23.1
Scroll Up