Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje decimalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj zbir datih decimalnih brojeva.1

  3,4+2,7

 2. 2 Izračunaj zbir datih decimalnih brojeva.1

  1,59+4,25

 3. 3 Saberi decimalne brojeve.1

  12+6,2+33,486+7,3256

 4. 4 Saberi decimalne brojeve.1

  45+17,8+15,32+33,188+2,5576

 5. 5 Zbiru brojeva 2,64 i 76,458 dodaj zbir brojeva 90,653 i 4381,38.1
 6. 6 Zbiru brojeva 4,713 i 74,0023 dodaj zbir brojeva 59,818 i 2123,88.1
 7. 7 Kanap je presečen na četiri dela dužina 57,9 cm, 22,28 cm, 6,05 cm i 37,1 cm. Kolika je bila dužina kanapa pre sečenja?1
 8. 8 Biciklista je vozio 4 sata i to tako što je u toku prvog sata prešao 9,26 km, u toku drugog sata 12,05 km, u toku trećeg sata 7 km i u toku četvrtog sata 8,2 km. Koliko je ukupno prešao biciklista za ova 4 sata?1
Scroll Up