Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje decimalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj zbir datih decimalnih brojeva.1

  1,59+4,25

 2. 2 Izračunaj zbir datih decimalnih brojeva.1

  10,9+1,4

 3. 3 Saberi decimalne brojeve.1

  31+2,8+3,67+12,456+18,3564

 4. 4 Saberi decimalne brojeve.1

  21,3+2,36

 5. 5 Zbiru brojeva 1,214 i 59,5273 dodaj zbir brojeva 35,576 i 68,22.1
 6. 6 Zbiru brojeva 3,98 i 68,931 dodaj zbir brojeva 25,633 i 72,53.1
 7. 7 Biciklista je vozio 4 sata i to tako što je u toku prvog sata prešao 9,26 km, u toku drugog sata 12,05 km, u toku trećeg sata 7 km i u toku četvrtog sata 8,2 km. Koliko je ukupno prešao biciklista za ova 4 sata?1
 8. 8 Petar, Pavle i njihov tata bili su u poslastičari. Na računu su imali tri stavke koje koštaju 1,3 evra, 2,2 evra i 0,96 evra. Koliki je ukupan iznos njihovog računa u poslastičari?1
Scroll Up