Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje i oduzimanje uglova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj razliku uglova α i β.1

  \alpha =156{}^\circ \\ \\ \beta =59{}^\circ

 2. 2 Koliko iznosi razlika uglova α i β?1

  \alpha =97{}^\circ ~34{}^\prime \\ \\ \beta =85{}^\circ ~20{}^\prime

 3. 3 Koliko iznosi zbir uglova α i β?1

  \alpha =173{}^\circ ~52{}^\prime \\ \\ \beta =2{}^\circ ~58{}^\prime

 4. 4 Koliko iznosi zbir uglova α i β?1

  \alpha =111{}^\circ ~48{}^\prime \\ \\ \beta =7{}^\circ ~34{}^\prime

 5. 5 Za koliko je ugao α manji od pravog ugla?1

  \alpha = 54{}^\circ

 6. 6 Za koliko je ugao α manji od pravog ugla?1

  \alpha = 79{}^\circ ~58{}^\prime ~4{}^\prime {}^\prime

 7. 7 Kolika je mera ugla β ako je 2 puta manji od ugla α?1

  \alpha = 62{}^\circ ~58{}^\prime

 8. 8 Kolika je mera ugla β ako je 2 puta manji od ugla α?1

  \alpha = 106{}^\circ ~50{}^\prime

 9. 9 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α pomnožimo sa 3?1

  \alpha = 162{}^\circ ~57{}^\prime

 10. 10 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α pomnožimo sa 5?1

  \alpha = 19{}^\circ ~41{}^\prime~13{}^\prime{}^\prime

 11. 11 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α podelimo sa 5?1

  \alpha = 53{}^\circ ~30{}^\prime

 12. 12 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α podelimo sa 4?1

  \alpha = 234{}^\circ ~16{}^\prime

Scroll Up