Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje i oduzimanje uglova

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi zbir uglova α i β?1

  \alpha =178{}^\circ ~52{}^\prime~31{}^\prime{}^\prime \\ \\ \beta =31{}^\circ ~3{}^\prime~25{}^\prime{}^\prime

 2. 2 Izračunaj razliku uglova α i β.1

  \alpha =15{}^\circ \\ \\ \beta =2{}^\circ

 3. 3 Koliko iznosi zbir uglova α i β?1

  \alpha =173{}^\circ ~52{}^\prime \\ \\ \beta =2{}^\circ ~58{}^\prime

 4. 4 Koliko iznosi zbir uglova α i β?1

  \alpha =118{}^\circ ~49{}^\prime \\ \\ \beta =133{}^\circ ~17{}^\prime

 5. 5 Za koliko je ugao α manji od pravog ugla?1

  \alpha = 54{}^\circ

 6. 6 Za koliko je ugao α manji od pravog ugla?1

  \alpha = 69{}^\circ ~55{}^\prime ~37{}^\prime {}^\prime

 7. 7 Kolika je mera ugla β ako je 3 puta manji od ugla α?1

  \alpha = 69{}^\circ ~9{}^\prime

 8. 8 Kolika je mera ugla β ako je 4 puta manji od ugla α?1

  \alpha = 168{}^\circ ~28{}^\prime

 9. 9 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α pomnožimo sa 2?1

  \alpha = 108{}^\circ ~45{}^\prime~46{}^\prime{}^\prime

 10. 10 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α pomnožimo sa 5?1

  \alpha = 55{}^\circ ~38{}^\prime~54{}^\prime{}^\prime

 11. 11 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α podelimo sa 5?1

  \alpha = 53{}^\circ ~30{}^\prime

 12. 12 Koliko iznosi mera ugla koji dobijamo kada dati ugao α podelimo sa 3?1

  \alpha = 156{}^\circ ~8{}^\prime ~36{}^\prime {}^\prime

Scroll Up