Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{5}{13}+\dfrac{6}{13}

 2. 2 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{4}{5}+\left(-\dfrac{2}{5} \right)

 3. 3 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{17}{-20} \right)+\dfrac{11}{16}

 4. 4 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-5}{14} \right)+\dfrac{9}{-35}

 5. 5 Izračunaj zbir.1

  9,31+4,04

 6. 6 Izračunaj zbir.1

  10,9+1,44

 7. 7 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {2\dfrac{{4}}{7}} \right)+\left( {-0,25} \right)+\left( {-\dfrac{2}{3}} \right)+\left( {+3\dfrac{{5}}{6}} \right)

 8. 8 Izračunaj zbir.1

  \left( {32} \right)+\left( {-22} \right)+\left( {-5} \right)+\left( {+31} \right)

 9. 9 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {+\dfrac{7}{{10}}} \right)+\left( {-\dfrac{3}{4}} \right)+\left( {-6\dfrac{1}{{16}}} \right)+0,75

 10. 10 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {+\dfrac{8}{{12}}} \right)+\left( {-\dfrac{{17}}{{20}}} \right)+\dfrac{4}{5}+\left( {-0,25} \right)

 11. 11 Izračunaj zbir.1

  \dfrac{6}{{10}}+\left( {+7,49} \right)+\left( {+2,8} \right)+\left( {-9,98} \right)

 12. 12 Izračunaj zbir.1

  4,47+\left( {-4,1} \right)+\left( {-\dfrac{1}{4}} \right)+\left( {+6,72} \right)

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Zbir -3\dfrac{1}{2} i -\dfrac{1}{3} dodaj broju 0,2 .

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Zbir -1\dfrac{1}{4} i 0,6 dodaj broju -\dfrac{2}{3} .

 15. 15 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Zbiru apsolutnih vrednosti brojeva -1,35 i \dfrac{1}{5} dodaj apsolutnu vrednost zbira istih tih brojeva.

 16. 16 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva -6,88 i \dfrac{4}{5} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

Scroll Up