Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{22}{35}+\left(-\dfrac{33}{35} \right)

 2. 2 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7}

 3. 3 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{3}{16}+\left( \dfrac{-5}{8} \right)

 4. 4 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{-15}+\dfrac{-7}{25}

 5. 5 Izračunaj zbir.1

  \left( {-2,44} \right)+\left( {-6,98} \right)

 6. 6 Izračunaj zbir.1

  1,8+\left( {-4,34} \right)

 7. 7 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {\dfrac{5}{6}} \right)+\left( {-5\dfrac{{2}}{3}} \right)+\left( {-2\dfrac{{2}}{7}} \right)+\left( {+1,75} \right)

 8. 8 Izračunaj zbir.1

  \left( {-10} \right)+\left( {+14} \right)+\left( {-15} \right)+\left( {-34} \right)

 9. 9 Izračunaj zbir.1

  \left( {-5,88} \right)+\left( {-1,22} \right)+9,01+\dfrac{6}{{12}}

 10. 10 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {+\dfrac{8}{{12}}} \right)+\left( {-\dfrac{{17}}{{20}}} \right)+\dfrac{4}{5}+\left( {-0,25} \right)

 11. 11 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {-3} \right)+\dfrac{3}{7}+0,5+\left( {-\dfrac{2}{{11}}} \right)

 12. 12 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  7+0,4+\left( {-\dfrac{4}{3}} \right)+\left( {-\dfrac{7}{{11}}} \right)

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Zbiru +1\dfrac{1}{6} i -\dfrac{4}{7} dodaj broj suprotan broju -0,5 .

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Broju -1\dfrac{1}{7} dodaj zbir brojeva +\dfrac{6}{7} i -1,25 .

 15. 15 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva -6,88 i \dfrac{4}{5} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

 16. 16 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva 2,98 i -\dfrac{3}{4} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

Scroll Up