Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-\dfrac{7}{18} \right)+\dfrac{15}{18}

 2. 2 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-\dfrac{16}{23} \right)+\dfrac{5}{23}

 3. 3 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{5}+\left( \dfrac{-5}{12} \right)

 4. 4 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{2}{3}+\left( \dfrac{15}{-24} \right)

 5. 5 Izračunaj zbir.1

  \left( {-11,7} \right)+\left( {-3,96} \right)

 6. 6 Izračunaj zbir.1

  9,92+7,53

 7. 7 Izračunaj zbir.1

  \left( {32} \right)+\left( {-22} \right)+\left( {-5} \right)+\left( {+31} \right)

 8. 8 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {2\dfrac{{4}}{7}} \right)+\left( {-0,25} \right)+\left( {-\dfrac{2}{3}} \right)+\left( {+3\dfrac{{5}}{6}} \right)

 9. 9 Izračunaj zbir.1

  4,05+9,37+\left( {-4,15} \right)+\left( {-\dfrac{4}{{16}}} \right)

 10. 10 Izračunaj zbir.1

  \left( {-5,88} \right)+\left( {-1,22} \right)+9,01+\dfrac{6}{{12}}

 11. 11 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  3+\left( {-\dfrac{5}{3}} \right)+\left( {+\dfrac{6}{7}} \right)+\left( {-7,75} \right)

 12. 12 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  7+0,4+\left( {-\dfrac{4}{3}} \right)+\left( {-\dfrac{7}{{11}}} \right)

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Broju suprotnom broju -1\dfrac{3}{14} dodaj zbir -\dfrac{2}{3} i 0,75 .

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Zbiru -1\dfrac{3}{8} i +\dfrac{3}{7} dodaj broj suprotan broju -0,8 .

 15. 15 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva -3,49 i \dfrac{3}{5} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

 16. 16 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva -6,88 i \dfrac{4}{5} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

Scroll Up