Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje racionalnih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \dfrac{9}{22}+\left(-\dfrac{13}{22} \right)

 2. 2 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left(-\dfrac{16}{23} \right)+\dfrac{5}{23}

 3. 3 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{2}{-21} \right)+\dfrac{5}{12}

 4. 4 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( \dfrac{-5}{14} \right)+\dfrac{9}{-35}

 5. 5 Izračunaj zbir.1

  \left( {-11,7} \right)+\left( {-3,96} \right)

 6. 6 Izračunaj zbir.1

  \left( {-4,97} \right)+\left( {-6,48} \right)

 7. 7 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {2\dfrac{{4}}{7}} \right)+\left( {-0,25} \right)+\left( {-\dfrac{2}{3}} \right)+\left( {+3\dfrac{{5}}{6}} \right)

 8. 8 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {+1\dfrac{2}{3}} \right)+\left( {-\dfrac{2}{7}} \right)+\left( {1,25} \right)+\left( {2\dfrac{5}{6}} \right)

 9. 9 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {-\dfrac{5}{7}} \right)+\left( {+5\dfrac{1}{4}} \right)+\dfrac{{27}}{{28}}+\left( {-1,75} \right)

 10. 10 Izračunaj zbir.1

  4,05+9,37+\left( {-4,15} \right)+\left( {-\dfrac{4}{{16}}} \right)

 11. 11 Izračunaj zbir pa obeleži tačno rešenje.1

  \left( {-3} \right)+\dfrac{3}{7}+0,5+\left( {-\dfrac{2}{{11}}} \right)

 12. 12 Izračunaj zbir.1

  \dfrac{6}{{10}}+\left( {+7,49} \right)+\left( {+2,8} \right)+\left( {-9,98} \right)

 13. 13 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Broju -1\dfrac{1}{7} dodaj zbir brojeva +\dfrac{6}{7} i -1,25 .

 14. 14 Izračunaj pa obeleži tačno rešenje.1

  Zbir -3\dfrac{1}{2} i -\dfrac{1}{3} dodaj broju 0,2 .

 15. 15 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva 2,98 i -\dfrac{3}{4} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

 16. 16 Izračunaj pa upiši tačno rešenje.1

  Apsolutnoj vrednosti zbira brojeva 8,7 i -1\dfrac{1}{2} dodaj apsolutne vrednosti istih tih brojeva.

Scroll Up