Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Sabiranje razlomaka

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koliko iznosi zbir datih razlomka?1

  \dfrac{7}{27}+\dfrac{11}{27}

 2. 2 Koliko iznosi zbir datih razlomka?1

  \dfrac{18}{9}+\dfrac{28}{9}

 3. 3 Koliko iznosi dati zbir?1

  \dfrac{23}{17}+9

 4. 4 Koliko iznosi dati zbir?1

  \dfrac{12}{7}+2

 5. 5 Izračunaj.1

  \dfrac{7}{10}+\dfrac{16}{25}+\dfrac{3}{10}+\dfrac{2}{15}+\dfrac{9}{25}+\dfrac{13}{15}+\dfrac{17}{35}+\dfrac{18}{35}

 6. 6 Izračunaj.1

  \dfrac{14}{17}+\dfrac{3}{17}+\dfrac{4}{28}+\dfrac{24}{28}

 7. 7 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Izračunaj obim teniskog terena dužina ivica 10\dfrac{2}{3} i 6\dfrac{4}{6} .

 8. 8 Reši zadatak pa obeleži tačno rešenje.1

  Žica je presavijena na dva dela 5\dfrac{13}{18}~cm i 6\dfrac{5}{6}~cm . Kolika je ukupna dužina žice?

Scroll Up