Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Skup celih brojeva

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Obeleži brojeve koji pripadaju skupu Z a ne pripadaju skupu N.1
 2. 2 Koliku temperaturu pokazuje termometar na slici?1
  skup-celih-brojeva-vezba-1-2-2
 3. 3 Šta je prikazano na slici?1
  skup-celih-brojeva-vezba-1-3-1
 4. 4 Od datih brojeva obeleži sve one koji su negativni.1
 5. 5 Od datih brojeva obeleži sve one koji su negativni.1
 6. 6 Od datih brojeva obeleži samo one koji su prirodni.1
 7. 7 Obeleži poziciju tačke E na brojevnoj pravoj sa slike.1
  skup-celih-brojeva-vezba-3-2
 8. 8 Obeleži poziciju tačke A na brojevnoj pravoj sa slike.1
  skup-celih-brojeva-vezba-3-2
 9. 9 Obeleži poziciju tačke D na brojevnoj pravoj sa slike.1
  skup-celih-brojeva-vezba-3-1
 10. 10 Broj –8 je neposredni prethodnik kog broja?1
 11. 11 Koji broj je neposredni sledbenik broja 33?1
 12. 12 Koji broj je neposredni prethodnik broja 52?1
Scroll Up