Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Trougao, stranice trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Nekolinearne tačke su tačke koje se sadrže na istoj pravoj.1
 2. 2 Koji elementi trougla su obeleženi na slici?1
  trougao-stranice-trougla-1-2-2
 3. 3 Na slici su date četiri tačke.1
  trougao-stranice-trougla-2-3
 4. 4 Šta je prikazano na slici?1
  trougao-stranice-trougla-2-1-1
 5. 5 Duž dužine 20 cm je jedna stranica trougla. Obeleži dužine koje mogu imati preostale dve stranice trougla.1
 6. 6 Duž dužine 30 cm je jedna stranica trougla. Obeleži dužine koje mogu imati preostale dve stranice trougla.1
 7. 7 Trougao čije sve stranice imaju jednake dužine je:1
 8. 8 Na slici je trougao koji je:1
  trougao-stranice-trougla-4-4-3
 9. 9 Koliko iznosi stranica b trougla sa slike ako je a=6 i obim trougla iznosi 24?1
  trougao-stranice-trougla-4-4-3
 10. 10 Koliko iznosi stranica a trougla sa slike ako je b=6 i obim trougla iznosi 19?1
  trougao-stranice-trougla-4-4-3
 11. 11 Zeleni štap sa slike dugačak je 13 cm, a crveni 18 cm.1
  trougao-stranice-trougla-6
 12. 12 Plavi štap sa slike dugačak je 22 cm, a zeleni 35 cm.1
  trougao-stranice-trougla-6
Scroll Up