Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Trougao, stranice trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koji elementi trougla su obeleženi na slici?1
  trougao-stranice-trougla-1-2-3
 2. 2 Kojim slovom je obeležena stranica trougla kojoj odgovara duž CB?1
  trougao-stranice-trougla-1-4
 3. 3 Na slici su date četiri tačke.1
  trougao-stranice-trougla-2-3
 4. 4 Šta je prikazano na slici?1
  trougao-stranice-trougla-2-1-2
 5. 5 Dve stranice trougla imaju dužine od 10 cm i 30 cm. Obeleži dužinu koju može imati treća stanica ovog trougla.1
 6. 6 Duž dužine 40 cm je jedna stranica trougla. Obeleži dužine koje mogu imati preostale dve stranice trougla.1
 7. 7 Na slici je trougao koji je:1
  trougao-stranice-trougla-4-4-2
 8. 8 Pod kojim slovom se na slici nalazi jednakostraničan trougao?1
  trougao-stranice-trougla-4-3
 9. 9 Koliko iznosi obim trougla sa slike ako su njegove stranice a=7, b=5 i c=8?1
  trougao-stranice-trougla-4-4-1
 10. 10 Koliko iznosi stranica b trougla sa slike ako su njegove stranice a=8 i c=9 a obim iznosi 20?1
  trougao-stranice-trougla-4-4-1
 11. 11 Crveni štap sa slike dugačak je 40 cm, a plavi 20 cm.1
  trougao-stranice-trougla-6
 12. 12 Zeleni štap sa slike dugačak je 44 cm, a crveni 61 cm.1
  trougao-stranice-trougla-6
Scroll Up