Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Trougao, stranice trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koji elementi trougla su obeleženi na slici?1
  trougao-stranice-trougla-1-2-1
 2. 2 Nekolinearne tačke su tačke koje se sadrže na istoj pravoj.1
 3. 3 Na slici su date četiri tačke.1
  trougao-stranice-trougla-2-3
 4. 4 Na slici su date četiri tačke.1
  trougao-stranice-trougla-2-3
 5. 5 Duž dužine 40 cm je jedna stranica trougla. Obeleži dužine koje mogu imati preostale dve stranice trougla.1
 6. 6 Dve stranice trougla imaju dužine od 10 cm i 30 cm. Obeleži dužinu koju može imati treća stanica ovog trougla.1
 7. 7 Trougao čije sve stranice imaju jednake dužine je:1
 8. 8 Trougao čije sve stranice imaju različite dužine je:1
 9. 9 Koliko iznosi stranica a trougla sa slike ako su njegove stranice b=2 i c=5 a obim iznosi 11?1
  trougao-stranice-trougla-4-4-1
 10. 10 Koliko iznosi stranica c trougla sa slike ako su njegove stranice a=6 i b=5 a obim iznosi 19?1
  trougao-stranice-trougla-4-4-1
 11. 11 Plavi štap sa slike dugačak je 2 cm, a zeleni 3 cm.1
  trougao-stranice-trougla-6
 12. 12 Zeleni štap sa slike dugačak je 44 cm, a crveni 61 cm.1
  trougao-stranice-trougla-6
Scroll Up