Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Uglovi trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Dva ugla trougla su α=51° i β=108°. Izračunaj meru trećeg ugla γ.1
 2. 2 Dva ugla trougla su β=50 ° i γ=19°. Izračunaj meru trećeg ugla α.1
 3. 3 Na slici je trougao koji je:1
  uglovi-trougla-2-4-1
 4. 4 Trougao čiji je najveći ugao prav je:1
 5. 5 Ponuđene su mere tri ugla . Obeleži mere ona tri ugla koja mogu biti uglovi trougla.1
 6. 6 Ponuđene su mere tri ugla . Obeleži mere ona tri ugla koja mogu biti uglovi trougla.1
 7. 7 Koliko iznosi mera ugla β₁ sa slike?1
  uglovi-trougla-4-4-2
 8. 8 Koliko iznosi mera ugla α sa slike?1
  uglovi-trougla-4-2
 9. 9 Za trougao sa slike važi da je β₁=91°, a γ₁=120°. Kolika je mera ugla α?1
  uglovi-trougla-5
 10. 10 Za trougao sa slike važi da je α=34°, a β₁=88°. Kolika je mera ugla γ?1
  uglovi-trougla-5
 11. 11 Izračunaj β ugao trougla ako je α=24° i γ₁=64°.1
 12. 12 Izračunaj γ ugao trougla ako je α=19° i β₁=113°.1
 13. 13 Izračunaj meru ugla β ako za trougao sa slike važi da je:1

  {{\gamma }_{1}}=3x+12^{\circ} \\ \gamma=3x \\ \alpha=2x

  uglovi-trougla-7-3
 14. 14 Izračunaj meru ugla β sa slike.1
  uglovi-trougla-7-1
 15. 15 Mera većeg oštrog ugla je za 36° veća od manjeg oštrog ugla pravouglog trougla. Izračunaj meru većeg oštrog ugla ovog pravouglog trougla.1
 16. 16 U pravouglom trouglu jedan oštar ugao je osam puta manji od drugog. Izračunaj meru većeg oštrog ugla ovog pravouglog trougla.1
Scroll Up