Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Uglovi trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Dva ugla trougla su α=55° i β=49°. Izračunaj meru trećeg ugla γ.1
 2. 2 Dva ugla trougla su α=42° i γ=43°. Izračunaj meru trećeg ugla β.1
 3. 3 Trougao čiji je najveći ugao oštar je:1
 4. 4 Na slici je trougao koji je:1
  uglovi-trougla-2-4-2
 5. 5 Ponuđene su mere tri ugla . Obeleži mere ona tri ugla koja mogu biti uglovi trougla.1
 6. 6 Ponuđene su mere tri ugla . Obeleži mere ona tri ugla koja mogu biti uglovi trougla.1
 7. 7 Koliko iznosi mera ugla β sa slike?1
  uglovi-trougla-4-2
 8. 8 Koliko iznosi mera ugla α₁ sa slike?1
  uglovi-trougla-4-4-1
 9. 9 Za trougao sa slike važi da je β=92°, a γ₁=121°. Kolika je mera ugla α?1
  uglovi-trougla-5
 10. 10 Za trougao sa slike važi da je α=33°, a γ₁=125°. Kolika je mera ugla β?1
  uglovi-trougla-5
 11. 11 Izračunaj α ugao trougla ako je β₁=74° i γ₁=174°.1
 12. 12 Izračunaj γ ugao trougla ako je α₁=161° i β₁=108°.1
 13. 13 Izračunaj meru ugla γ ako za trougao sa slike važi da je:1

  {{\alpha }_{1}}=3x+45^{\circ} \\ \alpha=2x \\ \beta=x

  uglovi-trougla-7-3
 14. 14 Izračunaj meru ugla α ako za trougao sa slike važi da je:1

  {{\beta }_{1}}=5x+48^{\circ} \\ \beta=x \\ \gamma=3x

  uglovi-trougla-7-3
 15. 15 U pravouglom trouglu jedan oštar ugao je osam puta manji od drugog. Izračunaj meru većeg oštrog ugla ovog pravouglog trougla.1
 16. 16 Mera manjeg oštrog ugla je za 60° manja od većeg oštrog ugla pravouglog trougla. Izračunaj meru manjeg oštrog ugla ovog pravouglog trougla.1
Scroll Up