Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Uglovi trougla

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Dva ugla trougla su α=106° i β=58°. Izračunaj meru trećeg ugla γ.1
 2. 2 Dva ugla trougla su β=39° i γ=77°. Izračunaj meru trećeg ugla α.1
 3. 3 Pod kojim slovom se na slici nalazi pravougli trougao?1
  uglovi-trougla-2-3
 4. 4 Pod kojim slovom se na slici nalazi oštrougli trougao?1
  uglovi-trougla-2-3
 5. 5 Ponuđene su mere tri ugla . Obeleži mere ona tri ugla koja mogu biti uglovi trougla.1
 6. 6 Ponuđene su mere tri ugla . Obeleži mere ona tri ugla koja mogu biti uglovi trougla.1
 7. 7 Koliko iznosi mera ugla α sa slike?1
  uglovi-trougla-4-2
 8. 8 Koliko iznosi mera ugla γ sa slike?1
  uglovi-trougla-4-2
 9. 9 Za trougao sa slike važi da je α₁=145°, a β₁=87°. Kolika je mera ugla γ?1
  uglovi-trougla-5
 10. 10 Za trougao sa slike važi da je γ=61°, a β₁=86°. Kolika je mera ugla α?1
  uglovi-trougla-5
 11. 11 Izračunaj γ ugao trougla ako je β=70° i α₁=136°.1
 12. 12 Izračunaj β ugao trougla ako je α₁=85° i γ₁=161°.1
 13. 13 Izračunaj meru ugla γ ako za trougao sa slike važi da je:1

  {{\alpha }_{1}}=3x+45^{\circ} \\ \alpha=2x \\ \beta=x

  uglovi-trougla-7-3
 14. 14 Izračunaj meru ugla β ako za trougao sa slike važi da je:1

  {{\gamma }_{1}}=3x+12^{\circ} \\ \gamma=3x \\ \alpha=2x

  uglovi-trougla-7-3
 15. 15 Mera manjeg oštrog ugla je za 2° manja od većeg oštrog ugla pravouglog trougla. Izračunaj meru manjeg oštrog ugla ovog pravouglog trougla.1
 16. 16 U pravouglom trouglu jedan oštar ugao je osam puta manji od drugog. Izračunaj meru većeg oštrog ugla ovog pravouglog trougla.1
Scroll Up