Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST - Venov dijagram

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Koji od ponuđenih skupova je predstavljen Venovim dijagramom sa slike.1
  venov-dijagram-1-2-2
 2. 2 Koji od ponuđenih skupova je predstavljen Venovim dijagramom sa slike.1
  venov-dijagram-1-2-6
 3. 3 Obeleži slovo pod kojim je prikazan Venov dijagram za dati skup.1

  P=\{ 1,~a,~b,~c \}

  venov-dijagram-1-1
 4. 4 Obeleži elemente skupa prikazanog Venovim dijagramom na slici.1
  venov-dijagram-2-1-1
 5. 5 Obeleži elemente skupa prikazanog Venovim dijagramom na slici.1
  venov-dijagram-2-1-2
 6. 6 Obeleži elemente skupa prikazanog Venovim dijagramom na slici.1
  venov-dijagram-2-1-5
 7. 7 Na slici je prikazan Venov dijagram. Koji od ponuđenih iskaza su tačni za ovu sliku?1
  venov-dijagram-3-1
 8. 8 Obeleži iskaze koji su tačni za datu sliku.1
  venov-dijagram-3-2
 9. 9 Obeleži iskaze koji su tačni za datu sliku.1
  venov-dijagram-3-2
Scroll Up