Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Visina trougla i ortocentar

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
 1. 1 Visina trougla nacrtana iz bilo kog temena trougla paralelna je sa naspramnom stranicom trougla.1
 2. 2 Na papir sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga konstruiši sve visine trougla i odredi njegov ortocentar.1
  visina-trougla-i-ortocentar-2-2
 3. 3 U svesku sa kvadratićima nacrtaj pravougli trougao takav da su stranice koje obrazuju prav ugao duge 10 i 14 kvadratića i odredi njegov ortocentar.1
 4. 4 Na dnu lista sveske sa kvadratićima precrtaj trougao sa slike (klikni na sliku za povećanje i obrati pažnju na dati broj kvadratića koje trebaš uzeti u obzir prilikom precrtavanja). Nakon toga odredi ortocentar tog trougla.1
  visina-trougla-i-ortocentar-4-3
 5. 5 Konstruiši jednakokraki trougao osnove 12 cm, ako visina koja odgovara osnovi ima dužinu od 8 cm. Lenjirom izmeri dužinu kraka trougla i od ponuđenih dužina obeleži onu koja je približna izmerenoj.1
 6. 6 Konstruiši pravougli trougao čija je jedna kateta 80 mm i visina koja odgovara hipotenuzi 70 mm. Lenjirom izmeri dužinu druge katete. Od ponuđenih dužina obeleži onu koja je približna dužini druge katete.1
 7. 7 Konstruiši jednakostranični trougao visine 6 cm. Lenjirom izmeri dužinu stranice konstruisanog trougla i obeleži koliko približno iznosi ta dužina.1
 8. 8 Konstruiši trougao ako je dato: a=12 cm, b=10 cm i hₐ=8cm. Izmeri pa obeleži približnu dužinu treće stranice konstruisanog trougla.1
Scroll Up