Samo prijavljeni korisnici sa Aktivnom članarinom mogu videti ponuđene odgovore i rešavati ovaj test na sajtu.

Vaša članarina nije aktivna ili niste prijavljeni na sajt.

Kupi članarinu Prijavi se na sajt Uputstvo za kupovinu

TEST – Visina trougla i ortocentar

Molimo prijavite se za course pre nego što krenete sa ovim kvizom.
  1. 1 Visina trougla nacrtana iz bilo kog temena trougla paralelna je sa naspramnom stranicom trougla.1
  2. 2 Sve tri visine trougla seku se u1
  3. 3 U svesku sa kvadratićima nacrtaj pravougli trougao takav da su stranice koje obrazuju prav ugao duge 20 i 12 kvadratića i odredi njegov ortocentar.1
  4. 4 U pravouglom trouglu ortocentar se nalazi1
  5. 5 Konstruiši jednakokraki trougao osnove 10 cm, ako visina koja odgovara osnovi ima dužinu od 11 cm. Lenjirom izmeri dužinu kraka trougla i od ponuđenih dužina obeleži onu koja je približna izmerenoj.1
  6. 6 Konstruiši pravougli trougao čija je jedna kateta 80 mm i visina koja odgovara hipotenuzi 70 mm. Lenjirom izmeri dužinu druge katete. Od ponuđenih dužina obeleži onu koja je približna dužini druge katete.1
  7. 7 Konstruiši jednakostranični trougao visine 9 cm. Lenjirom izmeri dužinu stranice konstruisanog trougla i obeleži koliko približno iznosi ta dužina.1
  8. 8 Konstruiši trougao ako je dato: a=15 cm, b=10 cm i hₐ=6cm. Izmeri pa obeleži približnu dužinu treće stranice konstruisanog trougla.1
Scroll Up